קרונוס צילום אווירי בע״מ

WE FLY DRONES

&

Shoot Them Down Too...

יש לכם רישיון לרחפן?

אנחנו מגייסים מטיסים

SOME OF OUR CLIENTS

 קרונוס צילומי אוויר הינה חברה

המספקת שירותי צילום, מיפוי, הכשרה, מכירה, סקירות וביטחון, והכל בעזרת  הרחפנים הכי מתקדמים.

contact us