top of page

סקירת תשתיות

Flyability-Elios-Isolated-0-1.png

קבוצת קרונוס מבצעת סקירות הנדסיות

על ידי רחפנים יעודיים בדגש על: 

בדיקות ויזואליות (אל הרס) בתעשייה הפטרוכימית. 

סקירות ויזואליות של גשרים ותשתיות.

בדיקות ויזואליות ותרמיות בקווי הולכת חשמל.

כמו כן, חברת קרונוס מסוגלת לבצע מגוון רחב של בדיקות ויזואליות ותרמיות על פי צרכי הלקוח.

הרחפן ׳ELIOS׳ הינו רחפן חדשני לסקירת חללים סגורים/צפופים, אשר מוגן במעטפת קשיחה ואינו מושפע ממגע או התקלויות בזמן ביצוע הבדיקה. 

ניתן לנווט את הרחפן בעזרת אות וידאו בלבד וזאת ללא כניסת מפעיל אל תוך חללים סגורים ו/או מסוכנים.

     

הרחפנים מוטסים ע"י מפעילים מוסמכים וכל המידע מוקלט אוטומטית לצורך התעדה, פיענוח והפקת דוחות.  

גשרים ותשתיות

Flyability_Elios_Bridge Inspection Case

רחפן ׳ELIOS׳ במהלך סקירה ויזואלית לאורך הקורה

Elios-pic-2.png

 קילופי צבע וקורוזיה בין חיבורי הקורות

Flyability-Elios-Bearing-Inspection.jpg

הרחפן מסייר בקלות במקומות לא נגישים

סקירת גשרים ותשתיות בעזרת רחפן מאפשרת בדיקה מהירה, ללא צורך בבניית פיגומים, סגירת מקטעי כבישים, שימוש בבמות הרמה וכל זה ללא סיכון חיי אדם.

מחליפי חום

vbc.jpg

בעזרת הרחפן ניתן לבדוק אזורים קשים להנגשה

הרחפן מקליט את מהלך הבדיקה בצילום וידאו
של 1920X1080) Full HD) ב- 30fps. 

אינדיקציות רלוונטיות ניתנות לסימון על גבי המסך ולצילום סטילס במהלך הטיסה. 

הרחפן נושא תאורת LED חזקה הניתנת לוויסות בהתאם לתנאי הסביבה.

הרחפן יכול לשמש לבדיקת תקינות ויזואלית של צנרת, ריתוכים, חוסר ברגים, גופים זרים ונזקי מבנה באופן כללי. 

1.PNG

לאחר הסריקה ניתן לבצע פיענוח frame by frame של תוצאות הסריקה בעזרת תוכנת Inspector

1.PNG

שבר במדף תומך

מיכלי לחץ

Case Study - Boiler Inspection_eng.jpg

הרחפן מתוכנן לעבור דרך פתח אדם סטנדרטי

הרחפן מסוגל לפעול בטווח טמפרטורות שבין 0°C - 50°C.

ההטסה הינה פשוטה ויכולה להתבצע כמעט ע"י כל אחד לאחר תקופת הכשרה קצרה.

במהלך הבדיקה, שידור הוידאו ניתן לפצל למספר נקודות צפייה, דבר המאפשר בזמן אמת למספר מקצועות במקביל לעקוב אחר ממצאי הבדיקה.

uuu.jpg

כתמי קורוזיה בדופן המיכל

Flyability_Elios_Pressure Vessel Inspect

רחפן ׳ELIOS׳ במהלך סקירה 

DJI_0003 (2).jpg

החברה מבצעת סקירות הנדסיות לקווי הולכת חשמל בספקטרום הויזואלי והתרמי, על פי צרכי הלקוח.

DJI_0004 (2).jpg
1.jpg

צילום תרמי של מבודד בקו הולכה עליון

1.jpg
3.jpg

מבט מהרחפן

הגדלה אופטית x10 

2.jpg

הגדלה אופטית x30 

סקירת קווי מתח עליון

Additional Documents

במידה ויש שאלות ניתן לפנות ל-

ndt@kronos-ap.com

bottom of page