סקירת תשתיות

קבוצת קרונוס מבצעת סקירות הנדסיות

על ידי רחפנים יעודיים בדגש על: 

בדיקות ויזואליות (אל הרס) בתעשייה הפטרוכימית. 

סקירות ויזואליות של גשרים ותשתיות.

בדיקות ויזואליות ותרמיות בקווי הולכת חשמל.

כמו כן, חברת קרונוס מסוגלת לבצע מגוון רחב של בדיקות ויזואליות ותרמיות על פי צרכי הלקוח.

הרחפן ׳ELIOS׳ הינו רחפן חדשני לסקירת חללים סגורים/צפופים, אשר מוגן במעטפת קשיחה ואינו מושפע ממגע או התקלויות בזמן ביצוע הבדיקה. 

ניתן לנווט את הרחפן בעזרת אות וידאו בלבד וזאת ללא כניסת מפעיל אל תוך חללים סגורים ו/או מסוכנים.

     

הרחפנים מוטסים ע"י מפעילים מוסמכים וכל המידע מוקלט אוטומטית לצורך התעדה, פיענוח והפקת דוחות.  

גשרים ותשתיות

רחפן ׳ELIOS׳ במהלך סקירה ויזואלית לאורך הקורה

 קילופי צבע וקורוזיה בין חיבורי הקורות

הרחפן מסייר בקלות במקומות לא נגישים

סקירת גשרים ותשתיות בעזרת רחפן מאפשרת בדיקה מהירה, ללא צורך בבניית פיגומים, סגירת מקטעי כבישים, שימוש בבמות הרמה וכל זה ללא סיכון חיי אדם.

מחליפי חום

בעזרת הרחפן ניתן לבדוק אזורים קשים להנגשה

הרחפן מקליט את מהלך הבדיקה בצילום וידאו
של 1920X1080) Full HD) ב- 30fps. 

אינדיקציות רלוונטיות ניתנות לסימון על גבי המסך ולצילום סטילס במהלך הטיסה. 

הרחפן נושא תאורת LED חזקה הניתנת לוויסות בהתאם לתנאי הסביבה.

הרחפן יכול לשמש לבדיקת תקינות ויזואלית של צנרת, ריתוכים, חוסר ברגים, גופים זרים ונזקי מבנה באופן כללי. 

לאחר הסריקה ניתן לבצע פיענוח frame by frame של תוצאות הסריקה בעזרת תוכנת Inspector

שבר במדף תומך

מיכלי לחץ

הרחפן מתוכנן לעבור דרך פתח אדם סטנדרטי

הרחפן מסוגל לפעול בטווח טמפרטורות שבין 0°C - 50°C.

ההטסה הינה פשוטה ויכולה להתבצע כמעט ע"י כל אחד לאחר תקופת הכשרה קצרה.

במהלך הבדיקה, שידור הוידאו ניתן לפצל למספר נקודות צפייה, דבר המאפשר בזמן אמת למספר מקצועות במקביל לעקוב אחר ממצאי הבדיקה.

כתמי קורוזיה בדופן המיכל

רחפן ׳ELIOS׳ במהלך סקירה 

החברה מבצעת סקירות הנדסיות לקווי הולכת חשמל בספקטרום הויזואלי והתרמי, על פי צרכי הלקוח.

צילום תרמי של מבודד בקו הולכה עליון

מבט מהרחפן

הגדלה אופטית x10 

הגדלה אופטית x30 

סקירת קווי מתח עליון

Additional Documents

במידה ויש שאלות ניתן לפנות ל-

ndt@kronos-ap.com